Retro Porsches – Rico Customs!

Posted on

Het moment dat je op Instagram aan het scrollen bent zoals je elke dag doet en dan op deze pagina terecht komt. Rico Customs uit Nederland. Een man naar ons hart, een man met een visie en een passie voor alles wat retro is en kan getuned worden. Niet zomaar smakeloos alles op een Porsche gooien dat te verkrijgen is maar die echte retro racer look accentueren.

The moment you’re scrolling on Instagram like you do every day and then end up on this page. Rico Customs from the Netherlands. A man by our heart, a man with a vision and a passion for everything that is retro and can be tuned. Don’t just throw everything on a Porsche part that is available, but accentuate that real retro racer look.

Wat ooit begonnen is door als klein jongetje meegenomen te worden naar het race circuit is uitgemond in een echte passie, een bedrijf, een bouwer van droomwagens. Rik of beter genaamd Rico is ooit begonnen met Bmw’s en is dan overgeschakeld naar 911’s. Een stap die we als die-hard Bmw liefhebbers misschien liever niet zagen omdat we er van overtuigd zijn dat Rik ook wel diezelfde looks op een Bmw kan neerzetten maar in the end zijn we er niet rouwig om. De 911’s zien er gewoonweg fantastisch uit!

What once started by being taken to the race track as a little boy has turned into a real passion, a company, a builder of dream cars. Rik or better named Rico once started with BMWs and then switched to 911s. A step that we as die-hard BMW enthusiasts might prefer not to see because we are convinced that Rik can also deliver those same looks on a BMW, but in the end we are not sorry about it. The 911s simply look fantastic!

Je zou Rico toch wel de Magnus Walker van Nederland kunnen noemen, al zijn we er van overtuigd dat je er hier goedkoper zult van afkomen als bij Magnus.

You could call Rico the Magnus Walker of the Netherlands, although we are convinced that you will get off here cheaper than with Magnus.

Met een handvol 911 projecten op de teller heeft Rico een knappe reputatie en gevolg opgebouwd. Niet alleen G-model rijders maar liefhebbers die de stijl en het Porsche merk gewoon fantastisch vinden. Wij horen bij die laatste groep en kunnen enkel maar toejuichen als Rico zijn handen op eentje van deze plaatst!

With a handful of 911 projects on the clock, Rico has built up a great reputation and following. Not just G-model drivers but enthusiasts who simply love the style and the Porsche brand. We belong to the last group and can only cheer when Rico places his hands on one of these!

Keep up the good work Rico! Je hebt er enkele nieuwe fans bij! Neem zeker ook een kijkje op https://www.rico-customs.com/

Keep up the good work Rico! You have some new fans! Be sure to take a look athttps://www.rico-customs.com/

Photos: Rico-Customs.com / Video: Orange View