Players show – the show must go on!

Posted on

Eén van onze meest favoriete meetings, de Players Classic Show op het circuit van Goodwood in het UK. Daar Covid-19 en de Brexit wat ongelegen komen beslissen de heren van Players toch om het 2021 evenement te laten doorgaan en daar zijn wij niet rouwig om!

One of our most favorite automotive events, the Players Classic Show at the Goodwood circuit in the UK. Since Covid-19 and Brexit are a bit inconvenient, the guys from Players still decide to let the 2021 event take place and we are not sorry about that!

Het verstoren van de verzorgde gazons en de rust van Goodwood Motor Circuit. De variëteit van deze show is mogelijk ongeëvenaard in ‘the scene’. Een mix van gemodificeerde moderne klassiekers, hot rods, circuitmonsters, driftauto’s en alles daartussenin. Elke scène en auto-subcultuur is niet alleen vertegenwoordigd, maar geïntegreerd in een smeltkroes van samengesteld metaal.

Geniet van een wandeling tussen de perfect geschilderde witte gebouwen en eenvoudige pitgarages met houten kozijnen in de paddock, sta naast de baan en luister naar de gevarieerde mix van uitlaatgeluiden terwijl coureurs de uitdaging van het historische Goodwood Motor Circuit aanpakken. Het heeft zichzelf gevestigd als een hoofdbestanddeel van de Europese showkalender en een niet te missen.

Zaterdag is er de eerste dag van Show and Shine en onze beroemde Players Track Day. De gekoelde sfeer zal het hele weekend doorgaan, met op zondag zien we de Show en Shine ook naar de baan gaan in een Breakfast Club-stijl, waardoor een nog grotere show mogelijk is.

Net als voorgaande jaren moeten alle auto’s worden voorgeselecteerd en goedgekeurd, inclusief circuitauto’s. Showauto’s en passagiers moeten vooraf worden betaald zoals in voorgaande jaren.

Disrupting the manicured lawns and tranquility of Goodwood Motor Circuit. This show’s variety is possibly unparalleled in ‘the scene’. A blend of modified modern classics, hot rods, circuit monsters, drift cars and everything in-between. Every scene and automotive sub-culture are not just represented but integrated into a melting pot of curated metal. 

Enjoy a stroll between the perfectly painted white buildings and simple wood-framed pit garages in the paddock, stand beside the track and hear the diverse mix of exhaust notes as drivers get to grips with the challenge of the historic Goodwood Motor Circuit. It’s established itself as a staple of the European show calendar and one not to be missed.

Saturday will see day one of Show and Shine, and our famous Players Track Day. The chilled vibe will continue throughout the weekend, with Sunday seeing the Show and Shine also take to the track in a Breakfast Club style layout, allowing an even bigger show.

As with previous years, all cars will need to be pre selected and approved including track cars. Show Cars and Passengers will need to be pre paid as per previous years. 

More info: https://www.players-show.com/players-classic