Mercedes 190E – Vintage at his best!

Posted on

Sommige wagens zijn zoals wijn, ze worden beter hoe ouder ze worden. Sommige wijnen worden zuur en zijn waardeloos. Deze Mercedes 190E hoort bij die eerste categorie! We vonden deze witte schoonheid terug op afgelopen Players Classic show eerder dit jaar en voor ons is dit het perfecte voorbeeld van hoe knap een old’skool Mercedes kan zijn. Minder is meer!

Some cars are like wine, they get better the older they get. Some wines get sour and are useless. This Mercedes 190E is part of the first category. We encountered this white beauty on the Players Classic show earlier this year and to our opinion, it’s a perfect example of how beautiful an old’skool Mercedes can be. Less is more!