Bmw M3 & M4 Up close!

Posted on

Het mag dan wel geen jaarlijks autosalon zijn door de gekende problemen waarmee de wereld kampt en massa evenementen niet mogelijk zijn. Bmw Belux dacht er anders over en besloot zijn eigen mini salon te houden! Slim, want alle genodigden zijn op afspraak en uitnodiging. Zo krijg je een doelgericht publiek en een massa aan potentiële klanten.

It may not be an annual motor show due to the known problems that the world faces right now and mass events are not possible. Bmw Belux thought differently and decided to have its own mini salon! Smart, because all invitees are by appointment and invitation only. That way you get a targeted audience and a mass of potential customers.

Wij kwamen hoofdzakelijk om de nieuwe M3 en M4 van heel dichtbij te bekijken en ja, de grill vooraan te bekijken. Kijken of het echt zo een ‘probleem’ is waar het héle wereldwijde web over in rep en roer stond!

We mainly came to take a closer look at the new M3 and M4 and yes, to see the front grill. See if it really is such a ‘problem’ that the entire worldwide web was going crazy about!

Het moet gezegd worden, de typische Bmw nieren (grill) zijn groter als voordien maar die typische nieren is wat Bmw, Bmw maakt en daar valt niet van onder uit te komen. Bmw heeft misschien de grote fout gemaakt door de nieuwe M3 en M4 voor te stellen in een kleur die bij veel Bmw rijders niet in bekoren viel en daardoor de grill ook nog meer opvalt.

It must be said, the typical Bmw kidneys (grill) are bigger than before, but those typical kidneys are what makes Bmw Bmw and there is no denying it. Bmw may have made the big mistake by presenting the new M3 and M4 to the world in their press photos in a color that many BMW drivers did not like and therefore the grill also stands out even more.

Wij moeten eerlijk toegeven dat dit mat zwarte kleurtje op de M3 ons enorm kan bekoren, dit in samenwerking met de shadowline afwerking is top. Voeg nog een portie carbon toe en je hebt een winner!

We have to admit that this matte black color on the M3 really appeals to us, this in collaboration with the shadowline finish is great. Add another portion of carbon and you have a winner!

Achteraan enkel maar lof, de brede heupen zoals we ze gewoon zijn van de M3. Die brede wielkassen is ook precies wat ons meer doet verlangen naar de nieuwe M3 en niet naar de nieuwe M4 en dit terwijl we net coupé liefhebbers zijn. Ze lijken gewoon zoveel breder door de deuren achteraan.

At the rear side nothing but praise, the broad hips as we are used to from the M3. Those wide wheel arches are also exactly what makes us want more of the new M3 and not for the new M4, while we are coupe enthusiasts in the end actually. They just seem so much wider through the rear doors.

En eens we die deuren open doen komen we terecht in een interieur dat voor ons het knapste interieur is dat Bmw ooit heeft gemaakt. Een reuze sprong vooruit tegenover de F80 en F82. Let vooral ook op de carbon rugleuning van die ontzettend knappe kuipstoel!

And once we open those doors, we end up in an interior that for us is the most beautiful interior that Bmw has ever made. A giant leap forward compared to the F80 and F82. Pay special attention to the carbon back of that very handsome bucket seat!

Een grote lading aan carbon onderdelen en een perfecte afwerking is wat dit interieur zo onweerstaanbaar knap maakt. Het interieur deed ons bijna een bestelbon tekenen zodat we ons elke dag in dit knap leder en carbon kunnen plaatsen.

A large load of carbon parts and a perfect finish is what makes this interior so irresistibly beautiful. The interior almost made us sign an order form so that we can place ourselves in this handsome leather and carbon every day.

Het digitale dashboard is een ware streling voor het oog en we kunnen ons alvast inbeelden hoe prettig dit moet ogen wanneer je de M3 in Sport+ modus zet en het beest volledig kan worden losgelaten. Het enige dat we ons wel afvroegen was waarom er een Bmw X5 staat afgebeeld op het cluster…

The digital dashboard is a real feast for the eyes and we can already imagine how pleasant this should look when you put the M3 in Sport+ mode and the beast can be completely unleased. The only thing we did wonder was why there is a Bmw X5 depicted on the cluster …

Naast de matte zwarte M3 vonden we deze M4 terug in een Telesto Grey, Een fantastisch kleur voor elke Bmw. Zoals we reeds aangaven zijn we enorme coupé fanatieken maar door die wielkassen achteraan kan de M3 ons voor éénmaal meer bekoren dan de M4. Misschien gaat dit wel een andere richting uit als we deze verlaagd zien met een andere sportophanging zodat de ruimte tussen band en wiel iets kleiner wordt.

Just next to the matte black M3, we found this M4 in a Telesto Grey, a fantastic color for every Bmw. As we already indicated, we are huge coupé fanatics, but because of those wheel arches at the back, the M3 appeals to us for once more than the M4. Maybe this will go in a different direction if we see it lowered with a different sports suspension so that the space between tire and wheel is slightly smaller.

De M4 Competition die er tevens ook een pak braver uitziet kreeg een gewaagder kleur van interieur mee.

The M4 Competition, which looks a bit more well behaved as the M3, was given a more daring interior color.

Gewaagd en geslaagd maar we begrijpen dat dit niet voor ieder onder ons acceptabel is. Het oranje en carbon inleg werken enorm goed samen, wij zijn fan!

Daring and successful, but we understand that this interior color is not acceptable for all of us. The orange and carbon inlay work very well together, we are fans!

Verder konden ook nog de magistrale Bmw 7, “The 7” terugvinden met een nog grotere grill vooraan als die van de nieuwe M3 en M4 en dat is voor ons volledig ok. Het moet even op je groeien maar het is dan ook een enorm grote wagen met héél wat motor vanbinnen die de nodige lucht nodig heeft.

Furthermore, we could also find the magnificent Bmw 7, “The 7” with an even larger front grill as that of the new M3 and M4 and that is completely okay for us. It has to grow on you for a while to get used to it, but keep in mind it’s also a huge car with a lot of engine inside that needs the necessary air.

Het M-pakket en andere sportieve opties maakt deze 7 enorm elegant maar toch sportief. Niet wat je gewent bent van een 7-reeks. Het stereotiep denkbeeld voor velen is dat de Bmw 7 voor een saaie minister is of een bedrijfsleider die zich laat voeren van de ene vergadering naar de andere. Met deze ontzettend knappe 7 wil Bmw tochwel van dit imago af en daar zijn ze goed op weg mee!

The M package and other sporty options make this 7 enormously elegant yet sporty. Not what you are used to from a 7 series. The stereotypical idea for many is that the Bmw 7 is for a boring minister or a manager who allows himself to be taken from one meeting to another. With this incredibly handsome 7, Bmw wants to get rid of this image and they are well on their way!

Deze M2cs vonden we ook nog terug en wat moeten we toegeven dat deze kleuren combinatie wel even wennen is. Eens daar voorbij ziet het er gewoonweg bruut uit! De goudkleurige velgen met daarachter die keramische schijven is gewoon puur kwijlen met de kraan open.

We also found this M2cs and we have to admit that this color combination takes some time to get used to it. Once past that, it just looks brutal! The gold-colored rims with those ceramic discs behind them is just pure drooling with the tap open.

En omdat we dachten dat de M2 Competition al vet was dachten ze er in Munchen anders over en schotelden ze de wereld de M2cs nog voor…

And because we thought that the M2 Competition was already cool, they thought differently in Munich and they served the world the M2cs …

Aan alle M2 eigenaars, het is ok om natte dromen over te houden aan dit circuit speeltje!

To all M2 owners, it’s okay to have wet dreams of this track toy!

Een snelle kijk op de parking geeft al snel aan dat Bmw liefhebbers een uitermate goede stijl hebben in hun wagenpark! Bedankt Bmw Belux om ons te ontvangen!

A quick look at the car park quickly shows that Bmw enthusiasts have an extremely good style in their fleet! Thanks Bmw Belux for hosting us!