A closer look at the new golf 8 gti!

Posted on

De nieuwste Volkswagen Golf, we zitten ondertussen al aan editie 8. Wat ooit begon in 1974 met de Golf 1 is ondertussen uitgedraaid op het beste verkochte Volkswagen model. Wie Automotive Tuner al even volgt weet dat we Bmw liefhebbers zijn dus eigenlijk kan je onze close-up van de nieuwe Golf vergelijken met een barbecue liefhebber die naar een vegan feestje gaat. It’s not going to be pretty!

The latest Volkswagen Golf, we are already at edition 8. What once started in 1974 with the Golf 1 has now turned into the best-selling Volkswagen model. Anyone who has followed Automotive Tuner for a while knows that we are BMW enthusiasts, so you can actually compare our close-up of the new Golf with a barbecue enthusiast who’s going to a vegan party. It’s not going to be pretty!

Laten we niet ondankbaar klinken en toch even J-wheels bedanken die deze nagelnieuwe Golf in handen heeft en er ook te koop staat. Met 9km op de teller is deze nog nieuwer dan nieuw! Tijd voor ons om alle toeters en bellen te bekijken en zien waar al de Vw-liefhebbers hun nieren voor verkopen.

Let’s not sound ungrateful and just thank J-wheels who owns this brand new Golf and is selling it. With 9km on the clock, it is even newer than new! Time for us to check out all the bells and whistles and see why all those Vw enthusiasts sell their kidneys for.

Na wat opzoek werk op the good old trusty Google komen we te weten dat nieren een waarde hebben van €15.000 tot €250.000 op de zwarte markt. We denken dat het afhankelijk is van Uw alcoholpercentage en dat deze zo de prijs bepaald. Dus met een beetje geluk kan je inderdaad Uw goedwerkende niet alcohol geïntoxiceerde nier verkopen in ruil voor een knappe Golf 8 GTI.

After some research work on the good old trusty Google, we learn that kidneys have a value of € 15,000 to € 250,000 on the black market. We think it depends on your alcohol percentage and that this determines the price. So with a little luck you can indeed sell your well-functioning non-alcoholic kidney in exchange for a handsome Golf 8 GTI.

Deze Volkswagen Golf GTI draagt een prijskaartje van een kleine €40.000, wat op zich niet veel is voor een sportieve wagen die overladen is met opties en toch een 245pk ter beschikking heeft. Vind je voor die prijs een nog beter aanbod? Jazeker maar dan zal je toch al snel op de tweedehands markt terecht komen.

This Volkswagen Golf GTI carries a price tag of just under € 40,000, which in itself is not much for a sports car that’s overloaded with options and still has a 245 hp available. Can you find an even better offer for that price? Yes, but then you will end up on the second-hand market.

Wat ons meteen opvalt bij het zien van de GTI is dat de velgen enorm lijken op die van een Bmw hybride model. Vrij vol om minder windweerstand te hebben en zodus het verbruik naar beneden te krijgen. Hoeft dit op een GTI model? Als je het ons vraagt niet… Dan konden we beter voor een eco-Golf gaan.

What immediately strikes us when we see the GTI is that the wheels are very similar to those of a BMW hybrid model. Quite full to have less wind resistance and thus reduce fuel consumption. Does this have to be done on a GTI model? If you don’t ask us… We could have gone for an eco Golf.

De vormen zijn wennen, uiteraard valt alles binnen de karakterlijnen van de vorige Volkswagen Golf al is deze 8 toch wat hoekiger geworden. Alles is wennen, zo ook de nieren van de nieuwe Bmw M3/M4. We geven het wat tijd…

The shapes are getting used to, it needs to grow on us, of course everything falls within the character lines of the previous Volkswagen Golf, although this 8 has become a bit more angular. Everything takes some getting used to, including the kidneys of the new Bmw M3 / M4. We’ll give it some time…

Wanneer we het interieur induiken worden we direct verwelkomt in 2021. Zo goed als alles is touchscreen en glanzend zwart. Knap, héél knap maar na 1 kleine rit kan je beter je microvezeldoek bovenhalen om alle vingerafdrukken weg te vegen.

When we dive into the interior, we are immediately welcomed in 2021. Almost everything is touchscreen and glossy black. Good, very good, but after 1 short ride you better get your microfiber cloth to wipe all fingerprints away.

Het sportieve stuur is uiteraard heel modern, zo ook die zwarte knappe knopjes links en rechts. Het klik geluid dat deze geven bij het indrukken deed ons dan weer direct terugdenken aan 1994. Jammer, maar ze ogen wel knap.

The sporty steering wheel is of course very modern, as are the handsome black buttons on the left and right. The click sound they give when pressing made us immediately think back to 1994. Too bad, but they look pretty.

De kuipstoelen kregen uiteraard het befaamde geruite ‘Jacky’ stofje mee. Tevens werd er nog een laagje alcantara naast gegooid en pimpen ze zo de knappe stoelen. Ook aan de achterkant werd gedacht en werd een zakje gestikt.

The bucket seats naturally received the famous checkered ‘Jacky’ fabric. A layer of Alcantara was also thrown next to it and so they pimped the handsome seats. Also on the back was thought and a pocket was stitched.

De versnellingspook is overgewaaid van de Porsche stal maar dan in een kleinere versie. We zijn er nog steeds niet uit of deze ontwikkeld is door de plaatselijke dwerg in Wolfsburg, Duitsland of door een ingenieur die 200 jaar gestudeerd heeft en in het achterhoofd moest houden dat ook mensen met meer gespierde handen deze moeten bedienen. Niet dat wij die hebben, maar toch.

The gear lever has come over from the Porsche stable, but in a smaller version. We are still not sure whether it was developed by the local dwarf in Wolfsburg, Germany or by an engineer who studied for 200 years and had to keep in mind that people with more muscular hands should also operate it. Not that we have those kind of hands, but still.

Zo goed als alles is touchscreen of er staan kleine minieme knoppen waar we even moesten achter zoeken voor wat ze exact dienen. Knap, modern maar toch wat omslachtig. Soms dachten we of Volkswagen iets teveel hun best deed om ‘supermodern’ te ogen. Geef ons maar een kleine minieme knop om je verwarming kouder of warmer te zetten waar je niet eerst een half uur moet achter zoeken in volle verkeer.

Almost everything is touchscreen or there are small minute buttons that we had to search for for what exactly they serve. Handsome, modern, but a bit unhandy. Sometimes we thought that Volkswagen was doing their best a bit too much to look ‘super modern’. Just give us a small button to turn your heating colder or warmer where you don’t have to search for half an hour in full traffic.

De aanpasbare bekerhouder daarintegen was wel top! We zijn fan!

The adjustable cup holder on the other hand was great! We are a fan!

Begrijp ons niet verkeerd, het is een knappe wagen, we kijken er gewoon enorm naar uit om deze in Worthersee te zien rondknallen met een diepe verlaging op en een mooi velgje! Hoe lang nog!?

Don’t get us wrong, it is a great car, we are just really looking forward to seeing it in Worthersee blasting around with a deep lowering on and a nice rim! How long!?