Vossen Wheels – Mercedes GLC63S AMG!

Posted on

De Mercedes GLC is origineel een wagen dat weinig mensen zal aanspreken maar daar doet dit project mensen al snel anders over denken! Deze GLC63S AMG is alles behalve wat je klaarhebt aan vooroordelen over de Mercedes SUV. Dit verlaagd en er gewoon fantastisch uitziende GLC doet onze automotive harten sneller slaan!

The Mercedes GLC is originally a car that will not appeal to many people, but this project quickly makes people think differently! This GLC63S AMG is anything but preconceptions about the Mercedes SUV. This lowered and just fantastic looking GLC makes our automotive hearts beat faster!

Het gewaagde kleurtje in combinatie met de Vossen HF5 velgen is een combinatie die niet veel mensen zouden aandurven maar de praktijk bewijst het tegendeel!

The daring color in combination with the Vossen HF5 rims is a combination that not many people would dare, but practice proves the opposite!

Voor de velgen techneuten, de 22″ Vossen velgen komen in 10.5J breed en 11J breed achteraan, serieus sloffenwerk dus!

For the rims techies, the 22 “Vossen rims come in 10.5J wide and 11J wide at the back, some serious shoe work!