Rolls-Royce Cullinan – Big Body!

Posted on

Ok, de Rolls-Royce Cullinan mag dan wel de grootste en meest luxueuze SUV op de markt zijn maar met originele velgen kan hij ons niet bekoren.

Ok, the Rolls-Royce Cullinan might be the biggest and most luxurious SUV available but with the original wheels it doesn’t do the job for us.

Daar bracht Rotiform en Boden Autohaus graag verandering in door deze reuzen van velgen onder te plaatsen. Maar liefst 24″ Rotiform VCE-T velgen mochten plaatsnemen onder deze zwarte slede.

Rotiform and Boden Autohaus loved to change that by adding these giant wheels under the sled. Huge 24″ Rotiform VCE-T did the job and it looks beyond amazing!

Niet je alledaagse verschijning maar zijn wel grote fan!

Not a common sight on the streets but we do love it a lot!