Meguiar’s tested – Glass Sealant!

Posted on

Nette en propere ramen, het is niet iedereen gegeven, dat is een feit. Wij testen de laatste nieuwe Meguiar’s Perfect Clarity Glass Sealant voor je uit. Waarom? Omdat we graag een goed zicht hebben bij regenweer en we geen zin hebben om uren te schrobben om vlieg restanten en andere roadkill te verwijderen.

Proper and clean windows, not always an easy task, true story! We’re testing the latest Meguiar’s Perfect Clarity Glass Sealant for you guys. Why? Because we like a good sight during rainy weather and we don’t want to scrubb for hours on all that roadkill during the hot summertime. 

Voor we dit product gaan testen zorgen we ervoor dat ons raam volledig netjes is en vrij is van alle contaminaties en vervuiling. Krijg je deze niet volledig proper kan je altijd eerst je raam reinigen met de Glass Polish Compound van Meguiar’s, zo ziet je raam er terug uit zoals nieuw. In de verpakking vinden we een applicatie sponsje en een flesje van 118ml, hiermee kunnen we onze volledige wagen (de ramen) enkele jaren voorzien van een coating.

Before we apply this product, we make sure our windows are fully cleaned and do not have any residu or hard staines on it. If you’re not sure if they are clean you can always use the Meguiar’s  Glass Polish Compound first. By applying this compound first, you windows will look like new again. Once we open the packaging, we find an application spounge and a 118ml bottle. With this bottle we can apply the product to all of our car windows for years. 

Een uitgebreide handleiding vinden we zoals bij alle Meguiar’s producten terug op de achterkant van de verpakking. Zo voorkom je een foutief gebruik van het product en een resultaat waar je niet tevreden mee bent.

As with every Meguiar’s product, we can find a well explained how-to on the rear side of the packaging. By reading this, you can apply the product the correct way with a positive result as the outcome. 

We brengen enkele druppels van het product aan op het sponsje.

We apply some drips of the product to the sponge. 

We werken hier op een halve ruit per keer. Dit om niet te weinig product aan te brengen en zo ook een goede werking te hebben hiervan. We brengen eerst verticaal het product aan en we overlappen elke keer.

We’re working on half a window per time. This way we don’t get too less product on the window and make sure the product can do his work. Applying it in a vertical way first and overlap our wiping. 

We brengen nogmaals product aan op het sponsje en gaan nu horizontaal over het raam. Door deze werkwijze zijn we zeker dat we het raam volledig hebben voorzien van product en niets gemist hebben.

We apply more product to the sponge and go the horizontal way. By doing this we’re sure we covered the whole window and didn’t miss a spot.

Laat het product een 10-tal minuten inwerken bij 20 graden. Langer mag ook gerust.

Let the product cure for 10 minutes at 20 degrees. You can leave it longer.

Erna maken we een microvezeldoek nat met warm water.

Afterwards we make a microfiber towel wet with warm water.

Wring de microvezel doek uit zodat je een vochtige warme doek hebt.

Squeeze all the water so you got a clamp warm microfiber towel. 

Wrijf hiermee alle product residu weg zodat je met een proper raam achterblijft. Draai de doek regelmatig om zodat je steeds met een nette zijde van de doek wrijft.

Wipe all the product away so a clean window is left. Turn the towel a few times so you’re always wiping with a clean part of the towel. 

Nog een laatste maal proper vegen en je hebt terug een raam dat beschermt is en vrij van strepen. We laten het product nu 24h uitharden. Zo komt de sealing volledig hard en zorgt deze voor een goede werking.

Wipe a final time for a clean window with no streaks. We let the product cure for 24h. By this the sealant fully cures and protects your window as no other. 

We testen het product even door er een flesje water over te gieten en wat een fantastische beading. We kunnen ons al voorstellen welk leuk effect dit gaat geven wanneer we hiermee in de regen rijden.

We test the product by throwing some water over it and what a great beading. We can imagine how great this product will work when it catches some rain while we’re driving. 

Het is niet enkel voor de regen te trotseren dat we dit product aanbrengen maar we hebben onlangs ook serieus wat roadkill op het raam gehad en het werd allemaal probleemloos verwijderd door een simpele wasbeurt. (wat niet altijd het geval is)

It’s not only for rainy purposes that we apply this product but we recently had a serious amount of roadkill on the window and it was washed away by a simple wash. (what’s not always the case)

Bestellen kan in de MEGUIAR’S webshop of in een Meguiar’s verdeelpunt bij jou in de buurt.

Order yours in the MEGUIAR’S webshop or in Meguiar’s retailer in your neighbourhood.