Meguiar’s – Quickly clean!

Posted on

We kennen het allemaal, een druk leven en dan wordt de wagen al eens verwaarloosd. De alom bekende Kyza zijn RX7 leeft hetzelfde leven, soms weken buiten onder een boom geparkeerd en open voor alle weersomstandigheden. Meguiar’s nam deze onder handen en maakte het koetswerk en velgen terug zoals nieuw EN snel uiteraard want we hadden niet veel tijd!

We’re all familiar with it, a very busy life and first thing to neglect is our car. The famous Kyza his RX7 is living the same life, sometimes it’s parked outside under a tree for weeks and open for all weather sircumstances. Meguiar’s took the time to make his paint and wheels back to new AND quick of course because we don’t have much time!