Meguiar’s – Prep your car for winter!

Posted on

We kennen het allemaal, de winter komt er weer aan en dat brengt bovenstaand beeld met zich mee (jammer genoeg)

We’re all familiar with it, winter is coming in quick and that’s bringing the above image to us. (Unfortunately)

We gaan te werk met 2 Meguiar’s emmers met Grit Guard en washandschoen. Zo wordt de kans op waskringen drastisch verminderd. Als shampoo kiezen we voor de Ultimate wash & wax shampoo.

We’re using 2 Meguiar’s buckets with Grit Guard and washmitt to reduce the chance of swirls. When it comes to the shampoo, we went for the Ultimate wash & wax shampoo.

Stap 1 is natuurlijk de wagen eerst grondig afspoelen. Zo wordt het loszittende vuil en zand reeds verwijderd.

Step 1 is obviously rinsing the car properply. By doing this all the loose dirt and sand is being removed.

De velgen krijgen de All Wheel & Tire Cleaner over zich. Deze weekt het hardnekkige vuil los. Indien nodig kan voor hardnekkig vuil de wielborstel gebruikt worden.

The wheels receive the All Wheel & Tire Cleaner. It breaks off the excess dirt. If needed, the wheelbrush can be used for that extra punch.

De linkse emmer is met klaar water zonder product om de washandschoen in uit te spoelen elke keer nadat we de wagen hebben ingewreven. Zo blijft het vuil en zand afgezonderd van de emmer met proper zeepsop. (Rechtse emmer)

The bucket on the left is clear water without product to rinse the washmitt every time we used it to clean the car. By doing this, the bucket with soap remains clear of sand and dirt.

Met de washandschoen komen we gemakkelijk overal aan en wordt het vuil in alle veiligheid verwijderd.

With the washmitt we can reach every corner and the dirt is being removed safely.

Door zijn vorm en materiaal blijft het vuil in de textuur van de washandschoen zitten.

Due of the shape and texture of the washmit, all the dirt is being sucked in to the washmit.

Eens de wagen volledig gewassen is spoelen we de wagen goed af, zo wordt alle overtollige zeep en vuil afgespoelt.

Once the car is fully washed, it’s time to rinse the car very well so all the soap and remainng dirt is being rinsed off.

Tijd om de wagen af te drogen en dat doen we met de Meguiar’s Water Magnet, perfect droog in enkele minuten.

Time to dry the car, we’re using a Meguiar’s Water Magnet for this. Perfectly dry in just a matter of minutes. 

Daarna is het koetswerk klaar om de beschermende wax te krijgen zodat deze zorgeloos de winter in kan.

After drying the car, the body is ready to receive the protecting wax. By supplying a good coat of quality wax, it can encounter the winter in all safety.

De Meguiar’s Ultimate Wax biedt een langdurige bescherming en onweerstaanbare glans. We brengen deze aan met de bijgeleverde applicatiepad.

The Meguiar’s Ultimate Wax delivers a very long protection and amazing shine. We apply the wax with the supplied applicationpad. 

We maken mooie ronde bewegingen zodat we alle hoekjes en kantjes mooi meenemen. Dit zorgt ook voor een egale laag.

We apply the wax by making circular motions, by doing this we get in all the shapes and corners of the body. This also makes sure the wax is spreaded even.

Nadat de wax is aangebracht en zijn ‘cure’ tijd heeft gehad (afhankelijk van temperatuur) vegen we deze af met een microvezel doek.

After the wax is being applied and cured (depending on the temperature) we wipe it off with a microfibre towel. 

Voila! De auto kan beschermd de winter in! Meer info over desbetreffende Meguiar’s producten vind je HIER.

That’s it! The car can encounter the winter with a full protection! Want more info about the used Meguiar’s products? Click HERE.

Photo source: Meguiar’s UK