Meguiar’s – How do I prep my car for waxing?

Posted on

[embedplusvideo height=”400″ width=”598″ editlink=”http://bit.ly/UsRMkT” standard=”http://www.youtube.com/v/z80Jt0BcJ5I?fs=1″ vars=”ytid=z80Jt0BcJ5I&width=598&height=400&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep9581″ /]

Een gemakkelijke vraag, een gemakkelijk antwoord met enkele trefwoorden: wax, klei, compound, defecten herstel. Starten met een net oppervlak voor je begint de waxen is de start naar het succes. Een net oppervlak is meer dan gewoon wassen. Wassen verwijderd vuil en stof waar kleien vastegehecht vuil verwijderd zoals boomsappen, aangekoekt vuil en spuitnevel. Compounds worden gebruikt om fouten te verwijderen zoals oppervlakkige swirls en krasjes.

An easy question, easy answer with a few keywords: Wax, Clay, Compound, Defect Removal. Starting with a clean surface before you wax is key. A clean surface means more than just washing. Washing removes dirt and dust whereas claying removes bonded surface contaminants such as tree sap, road film and overspray. Compounds are used to remove below the surface swirls or scratches. 

kifMe