KW Automotive saving BBS wheels!

Posted on

KW Automotive zet nog grotere stappen dan ze al deden in het verleden. Zo namen ze AP Suspensions over, Reiger Suspensions en nu stappen ze ook in het alom bekende BBS Wheels. De traditionele wielfabrikant BBS moest faillissement aanvragen op zijn hoofdkantoor in Schiltach in Duitsland in 2020. KW automotive nam deel aan het volgende investeerderszoekproces en slaagde erin alle partijen die bij de onderhandelingen betrokken waren te overtuigen met een baanbrekend overnameconcept om het traditionele BBS-merk veilig te stellen.

KW Automotive is taking even bigger steps than they did in the past. They took over AP Suspensions, Reiger Suspensions and now they also step into the well-known BBS Wheels. The traditional wheel manufacturer BBS had to file for insolvency at its Schiltach headquarters in Germany 2020. KW automotive participated in the following investor search process and was successful in convincing all parties involved in the negotiations with a pioneering acquisition concept to secure the traditional BBS brand. 


KW Automotive is taking even bigger steps than they did in the past. They took over AP Suspensions, Reiger Suspensions and now they also step into the well-known BBS Wheels.

Als gevolg hiervan werden koopovereenkomsten en nadere overeenkomsten getekend, die een overname in juni 2021 mogelijk moeten maken.

As a result, purchase agreements and further agreements were signed, which should enable a takeover in June 2021.

“Ik ben zeer vereerd dat we met ons overnameconcept het vertrouwen hebben kunnen winnen van de bij de procedure betrokken partijen. Door een belangrijke mijlpaal te bereiken, kon ik op 4 maart 2021 alle BBS-medewerkers informeren over onze plannen. Totdat de volledige verantwoordelijkheden in juni zijn aangenomen, zijn er nog belangrijke overeenkomsten waarover moet worden onderhandeld, die onder de verantwoordelijkheid van de curator vallen. ” Klaus Wohlfarth zei in een verklaring.

“I am very honored that we were able to win the trust of the parties involved in the proceedings with our acquisition concept. By reaching an important milestone, I was able to inform all BBS employees about our plans on March 4, 2021. Until full responsibilities are assumed in June, there are still important agreements to be negotiated, which are the responsibility of the insolvency administrator,” Klaus Wohlfarth said in a statement.

Het iconische merk BBS heeft een geschiedenis van meer dan 50 jaar en is wereldberoemd om zijn talrijke successen in de motorsport en de wielontwerpen die van die inspanningen zijn afgeleid. Zelfs vandaag de dag is BBS een van de meest innovatieve wielmerken ter wereld. De Formule 1 zal bijvoorbeeld uitsluitend vertrouwen op het merk BBS bij het overschakelen naar de toekomstige 18 ″-bandengeneratie, net als de Amerikaanse NASCAR-serie, die vanaf 2022 ook exclusief zal worden uitgerust met BBS Motorsport-wielen.

The iconic brand BBS has a history of more than 50 years and is world-famous for its numerous successes in motorsports, and the wheel designs derived from those efforts. Even today, BBS is one of the most innovative wheel brands in the world. For example, Formula 1 will rely exclusively on the BBS brand when switching to the future 18″ tire generation, as will the American NASCAR series, which will also be equipped exclusively with BBS Motorsport wheels beginning in 2022.

Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn andere waarden die worden geassocieerd met het merk BBS, dat zowel in de autosport als door liefhebbers over de hele wereld wordt gewaardeerd.
“We bouwen voort op de successen uit het verleden. Met een berekende uitbreiding van de iconische BBS-ontwerpen en met verdere investeringen in verkoop en digitalisering dankzij ons wereldwijde netwerk van gespecialiseerde dealers, zullen we zeker en zeer snel zichtbaar succes behalen ”, aldus Klaus Wohlfarth.

Reliability and quality are other values associated with the BBS brand, which is appreciated both in motorsports and by enthusiasts world-wide.
“We will build on the successes of the past. With a calculated expansion of the iconic BBS designs, and with further investments in sales and digitalization thanks to our worldwide network of specialist dealers, we will certainly and very quickly achieve visible success,” said Klaus Wohlfarth.

“KW Automotive Group zet zich in voor Duitsland als bedrijfslocatie, en haar toekomstige concept“ BBS 2024 ″ zal grote investeringen opleveren in nieuwe productieprocessen en flexibele en concurrerende structuren. Nu kan BBS de uitdagingen en kansen van de toekomst weer volledig het hoofd bieden en een beetje hulde brengen aan zijn roots ”, aldus Klaus Wohlfarth. De voormalige dochteronderneming BBS of America zal volledig eigendom zijn van KW automotive North America, Inc. met het hoofdkantoor in Clovis, Californië, en Braselton, Georgia.

“KW automotive Group is committed to Germany as a business location, and its future concept “BBS 2024″ will deliver major investments in new manufacturing processes and flexible and competitive structures. Now BBS can fully face the challenges and opportunities of the future again and pay tribute to its roots a bit,” said Klaus Wohlfarth. The former subsidiary BBS of America will be fully owned by KW automotive North America, Inc. with headquarters in Clovis, California, and Braselton, Georgia.