Honda S2000 – Clean AF!

Posted on

De Rywire Honda S2000, een welbesproken stuk dat voor de nodige gesprekken zorgde op Sema show. Ryan Basseri, bouwer van deze Honda en eigenaar van het befaamde Rywire Motorsport Electronics wist dit project uit zijn mouw te schudden voor afgelopen Sema in Las Vegas.

The Rywire Honda S2000, a famous piece which took care of the necessary conversations at the Sema show. Owner of this Honda, Ryan Basseri, and owner of the famous Rywire Motorsport Electronics knew to build this project for the past Sema in Las Vegas. 

Wanneer we de rolkooi zien weten we dat dit een kunstwerk op zich is.  Samen met de Recaro kuipstoelen is dit een full-race interieur waar we graag ons achterwerk zouden in plaatsen!

When we saw this rollcage, we immediately saw it’s a piece of art. Together with the Recaro cupseats, it’s a full race interior where we would love to put our bottoms in!

De Volk Racing ZE40 velgen komende in 18×10 en 18x12J zijn omhuld met Toyo R888 rubber voor de nodige grip en uiteraard ook die race uitstraling. De grip is hard nodig voor dit monster op de weg te houden met zijn custom gebouwde 2.5L stroker motor met grote Kinsler ITB’s en 8 injectors.

The Volk Racing ZE40 are coming in 18×10 and 18x12J, covered with the Toyo R888 rubber to take care of that necassary grip and race looks. The grip is hard needed to keep this ride on the road with its custom build 2.5L stroker engine with big Kinsler ITB’s and 8 injectors.