Honda S2000 – Boost kicked in!

Posted on

Wat als een snelle Honda S2000 niet snel genoeg is? Dat is exact het luxe probleem waar Jim mee kampte tot eerder dit jaar. Na 2 jaar werken is het tijd om die F20C motor zijn langverwachte turbo te geven.

What if a fast Honda S2000 isn’t fast enough? That’s exactly the issue where Jim was fighting with until earlier this year. After 2 years of working on the F20C engine it received that beloved turbo which Jim always wanted. 

Maar voor we onder de motorkap duiken nemen we eerst dat knappe exterieur onder de loep. We starten vooraan bij de US koplampen die over de grote oranje pinkers beschikken en zo die gewilde look creëren waar elke S2000 liefhebber van houd.

Before we dive under the bonnet, we’re taking a closer look at that fancy exterior. We’ll start at the front with those US headlights with big orange blinkers which every S2000 loves. 

Zo duiken we over in de brede Seibon carbon wielbogen die ook over de nodige luchthappers beschikken om de extra hitte die de motor produceert weg te werken. Let vooral ook op de héél nipte fitment tussen die wielbogen en de velgen. Millimeter werk à-la-Jim!

Going over by the side we spot those wide carbon fiber Seibon fenders which have extra side vents to take away the extra heat from the engine. Be sure to take note of the tight fitment between the arches and the wheels. Micromillimeter à-la-Jim!

Wat er vooraan ook opvalt is uiteraard die Mishimoto oliekoeler in de gecleande voorbumper. Voeg daaraan nog een strakke onderlip aan toe en je bekomt dit prachtig plaatje!

What further took our attention is the Mishimoto oilcooler which is sitting behind that smoothed front bumper. Add a fancy diffuser to that bumper and you got this proper image.

De hoog glans verdichte velgen door Puc Polish zijn een versie apart, custom gemaakt en aangekleed met Nankang rubber die in 205/35 op 8.5J breed komen voor en achteraan 215/35 op een 9.5J breed. Al dit moois op 18″ lichtmetaal!

The polished wheels by Puc Polish are something special, custom made and dressed with Nankang rubber in 205/35 on 8.5J wide in the front. Going on the rears are 215/35 on a 9.5J wide and 18″ big. 

En dit is waar de magie gebeurt, onder de motorkap! De VTEC motor kreeg een GT3076R turbo mee ten huize Garrett. Deze zorgt voor de nodige glimlach op Jim zen gezicht en voor een 515 sterke pk’s. Naast die trappelende pony’s maakt de screamerpipe en op maat gemaakte uitlaat ook de nodige herrie.

And this folks is where the magic happens, under the bonnet. The VTEC engine received a GT3076R motor by Garrett. This bad boy takes care of the neccessary smiles on Jim’s face and 515 hp. Beside those horses the screamerpipe and custom made exhaust makes sure there’s enough sound coming from this powerplant. 

Héél wat op maat gemaakte onderdelen en knap rood geadoniseerd spul. De motor is naast de nodige ‘go’, ook de nodige show!

Loads of custom made parts and red adonised stuff. The engine sure does have enough ‘go’ but alos a high level of ‘show’! 

En die rode lijn wordt doorgetrokken naar het interieur met dit knap rood leder en rode details zoals de stiksels op het stuur en rode wijzers in de tellers.

The red details continue on the inside with this fancy red leather interior and red stitches on the steering wheels. We spot some red counters too on the meters. 

Die 515pk worden knap op de baan gehouden door de luchtvering met AccuAir Switchspeed management. Zo is elk wiel afzonderlijk regelbaar en kan de S2000 zakken tot tegen Moeder Aarde.

Those 515 horses are held on the road by an air suspension controlled with an AccuAir Switchspeed management. That makes each wheel separately adjustable and it makes the S2000 go down to Mother Earth. 

De HKS meters zorgen ervoor dat alles in goede banen geleid wordt en voor de nodige animo als er op het gaspedaal geduwd wordt. VTEC just kicked in yo!

The HKS gauges make sure everything is ok under the bonnet and they take care of the neccessary fun when that right pedal is pushed to the metal. VTEC just kicked in yo!