AccuAir – What does AccuAir do to your car?

Posted on

AccuAir is een fabrikant van lucht ophangingsysteem beheer. Met andere woorden, alles wat het aansturen en bedienen van kleppen, compressors en controle ervan aangaat. Je hebt hierin 2 grote mogelijkheden, het Switchspeed systeem en het E-level systeem.
Switchspeed is een systeem, gebaseerd op druk, dat toelaat elk wiel afzonderlijk te bedienen met een stijlvolle touchpad. Tevens laat de Switchspeed toe de luchtsnelheid te wijzigen, de tankdruk variabel in te stellen.

AccuAir is a manufacturer of air management systems. Everything that goes from controlling the height of the car, the speed of lowering or raising the car. Separate wheel control and so on. AccuAir got 2 big systems ready for you, the Switchspeed & E-level system.
Switchspeed is a system, based air pressure, it allows to adjust every wheel separate with a beautiful touchpad. The Switchspeed also allows to change the speed of lowering the car and adjusting the tankpressure. 

AA-SS-EN_002_Callouts

E-level is een systeem, gebaseerd op hoogte van elk wiel. Waarom werkt men niet met een drukregeling? Druk is recht evenredig met temperatuur, dus als de temperatuur stijgt, stijgt ook de druk (denk maar aan een stoomketel). En belasting (passagiers en bagage) beïnvloeden tevens de druk en de gewichtsverdeling van de wagen. Met een hoogteregeling zoals E-level schakel je die twee invloeden uit en creeër je een stabiel en betrouwbaar management. Met een druk op de touchpad stuur je de wagen richting geselecteerde hoogte en behoudt die hoogte ten allen tijde, onafhankelijk van temperatuurschommelingen en ladingswijzigingen. Je kan de touchpad instellen op 3 verschillende hoogtes. Zo kan ook het systeem ingesteld worden wanneer je je contact van de wagen aanzet deze naar een voorgeprogrammeerde stand gaat (1,2 of 3). Zo kan echt iedereen met luchtvering rijden, zelf je oma!

E-level is a system, based on every height of your wheel. Why they don’t work with air pressure? Pressure is proportionate with temperature, meaning when the temperature raises, the pressure does too (think about a steam boiler). Adding weight to the car (passengers, baggage, fuel, …) the pressure will be changed and the weightratio will also be different. With a height measuring system like the E-level, you dismiss those 2 influences and you create a very reliable management system. By pressing on 1 of the preset (1,2 or 3) buttons on the touchpad, it automatically raises the car the a preset height. It will also maintain that same height, independent from load changes or temperature changes. The E-level system can also be adjusted so when you turn on your car it automatically raises to a preset height (1, 2 or 3). That way everybody can drive a car on air suspension, even your grandmother!

AA-ELS4-TPAD Primary Image_1_0

Onderstaande video toont perfect hoe het E-level systeem van AccuAir werkt. De wagen staat op stand 2 en er komt een persoon bij (gewicht toevoeging). De AccuAir E-level berekent automatisch wat hij moet doen om terug op de zelfde hoogte te komen als voorgaand.

The video underneath perfectly shows how the E-level of AccuAir works. The car is set on preset height level no2 and they add weight. The AccuAir E-level system automatically measures what it must do to bring the height back to the preset height.

eurotuner banner 004